loga

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała – Przewodniczący Rady zwołuje na dzień 25 maja 2022 r. tj. środa  posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 15:00. Posiedzenie odbędzie się w Biurze LGD Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn).

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków złożonych do LGD Dunajec- Biała w ramach naboru nr 3/2022, 4/2022, 5/2022, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru nr 3/2022:
  a) ocena zgodności operacji z LSR,
  b) ocena wg lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  c) ustalenie kwoty wsparcia,
  d) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał,
  e) sporządzenie ewentualnych pism dla Wnioskodawców o uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów w ramach naboru o przyznanie pomocy nr 3/2022.
 4. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru nr 4/2022:
  a) ocena zgodności operacji z LSR,
  b) ocena wg lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  c) ustalenie kwoty wsparcia,
  d) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał,
  e) sporządzenie ewentualnych pism dla Wnioskodawców o uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów w ramach naboru o przyznanie pomocy nr 4/2022.
 5. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru nr 5/2022:
  a) ocena zgodności operacji z LSR,
  b) ocena wg lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  c) ustalenie kwoty wsparcia,
  d) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał,
  e) sporządzenie ewentualnych pism dla Wnioskodawców o uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów w ramach naboru o przyznanie pomocy nr 5/2022.
 6. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad.

  Ogłoszenie z porządkiem obrad