loga

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała – Przewodniczący Rady Decyzyjnej  zwołuje na dzień  26 sierpnia 2022 r. tj. piątek posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 8:30. Posiedzenie odbędzie się  w Zakliczynie ul. Rynek 15, 32-840 Zakliczyn (budynek po byłej szkole podstawowej).

Przedmiotem posiedzenia będzie rozpatrzenie pisma Samorządu Województwa Małopolskiego w sprawie uwzględnienia protestu oraz przeprowadzenie ponownej oceny wniosku w ramach naboru nr 3/2022 – podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 15.04.2022 r. – 02.05.2022 r.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie pisma Samorządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uwzględnienia protestu oraz przeprowadzenie ponownej oceny wniosku w ramach naboru nr 3/2022 – podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego
    w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 15.04.2022 r. – 02.05.2022 r.
  4. Przyjęcie przez Radę Decyzyjną stanowiska zaproponowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego.
  5. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie obrad.