loga

Zakończony nabór nr 6/2022 oraz 7/2022

Dnia 27 września 2022 r. zakończono nabór wniosków na następujące działania:

– nabór nr 6/2022: zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim. W ramach naboru do biura LGD wpłynął 1 wniosek.

– nabór nr 7/2022: podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego. W ramach naboru do biura LGD wpłynął 1 wniosek.