loga

Zmiana planowanego terminu naboru wniosków

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z aktualizacją dokumentów do naboru uległ zmianie planowany termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Obecnie planowany termin składania wniosków trwać będzie od dnia 20 grudnia 2016 do 18 stycznia 2017