loga

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Wszystkich beneficjentów, którzy otrzymają pomoc (podpiszą umowę i otrzymają dotację) obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Beneficjent zobowiązany jest do informowanie i rozpowszechniania informacji o przyznanej pomocy zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 poprzez:

  • logo UE i oznaczenie sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
  • logo LEADER,
  • logo Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała,
  • logo PROW 2014-2020.

Księga wizualizacji PROW 2014-2020  wraz z załącznikami oraz niezbędne logotypy znajdują się na stronie Internetowej MRiRW http://www.minrol.gov.pl

Logo Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała dostępny jest pod linkiem https://lgd.dunajecbiala.pl/obszar-lgd/logo/