loga

Rada Decyzyjna

pasek-logo-na-strone

Członkowie Rady Decyzyjnej
Lokalnej Grupy Działania
Dunajec-Biała

 

 

L.p. Imię i nazwisko Gmina Sektor
1. Ryszard Stankowski –
Przewodniczący
Pleśna Publiczny
2. Dawid Chrobak – Wiceprzewodniczący Zakliczyn Publiczny
3. Bożena Pawlikowska – Wiceprzewodniczący Ciężkowice Gospodarczy
4. Marzena Śliwa –
Sekretarz
Wojnicz Społeczny
5. Przemysław Kapałka Ciężkowice Społeczny (mieszkaniec)
  6. Dariusz Wełna Wojnicz Gospodarczy
7. Jacek Cepiga Zakliczyn Gospodarczy
8. Marta Rzepa Pleśna Społeczny (mieszkaniec)
9. Monika Wolak Zakliczyn Społeczny (mieszkaniec)
10. Tomasz Brożek Pleśna Gospodarczy
11. Tadeusz Bąk Wojnicz Publiczny
12. Sławomir Olszowski Ciężkowice Społeczny (mieszkaniec)