loga

Dokumenty LGD

Statut Stowarzyszeniapdf wersja obowiązująca (20.06.2018 r.)

Statut Stowarzyszenia pdf uchylony w dniu 20.06.2018 r.

Statut Stowarzyszenia pdf uchylony w dniu 19.04.2017 r.

 

Regulamin Zarządu pdf wersja obowiązująca (20.06.2018 r.)

Regulamin Zarządu pdf wersja uchylona

 

Regulamin Rady pdf  wersja obowiązująca (05.12.2018 r.)

Regulamin Rady pdf wersja uchylona

 

Regulamin Biura  pdf wersja obowiązująca (26.09.2022 r.) 

Regulamin Biura  pdf  wersja uchylona

Regulamin Biura pdf  wersja uchylona

Regulamin Biura pdf wersja uchylona

Regulamin Biura pdf wersja uchylona

Regulamin Biura  pdf wersja uchylona

Regulamin Biura  pdf wersja uchylona

Regulamin Biura pdf wersja uchylona

Regulamin Biura pdf wersja uchylona 

Regulamin Biura pdf wersja uchylona

Regulamin Biura pdf wersja uchylona

 

Regulamin doradztwa pdf  wersja obowiązująca

 

Umowa ramowa pdf

Aneks nr 1 do umowy ramowej pdf

Aneks nr 2 do umowy ramowej pdf

Aneks nr 3 do umowy ramowej pdf

Aneks nr 4 do umowy ramowej pdf

Aneks nr 5 do umowy ramowej pdf

Aneks nr 6 do umowy ramowej pdf

Aneks nr 7 do umowy ramowej pdf

Aneks nr 8 do umowy ramowej pdf

Aneks nr 9 do umowy ramowej pdf

Aneks nr 10 do umowy ramowej pdf

Aneks nr 11 do umowy ramowej pdf

Aneks nr 12 do umowy ramowej pdf

Aneks nr 13 do umowy ramowej pdf

Numer NIP, REGON, zaświadczenie o zmianie adresu z KRS pdf

Odpis z KRS z dnia 06.08.2015 r. pdf

Zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego pdf

Zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego pdf

Druk polecenia przelewu składki członkowskiej za rok 2021 – osoba fizyczna, stowarzyszenie pdf

Druk polecenia przelewu składki członkowskiej za rok 2021 – przedsiębiorca pdf

Druk polecenia przelewu składki członkowskiej za rok 2020 – osoba fizyczna, stowarzyszenie pdf

Druk polecenia przelewu składki członkowskiej za rok 2020 – przedsiębiorca pdf