loga

O programie

Informacje dotyczące dofinansowań w ramach PROW 2014-2020 w LGD Dunajec-Biała:

Podejmowanie działalności gospodarczej – informacje

Rozwijanie działalności gospodarczej – informacje

Rozwój obszaru – informacje

Powstanie/rozwój inkubatora przetwórstwa lokalnego – informacje

Projekty grantowe – informacje

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 znajdą Państwo na stronie Internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020

 

Księga wizualizacji PROW 2014-2020  wraz z załącznikami oraz niezbędne logotypy znajdują się na stronie Internetowej MRiRW http://www.minrol.gov.pl

 

Najczęściej zadawane pytania

Pytania i odpowiedzi pdf

Pytania i odpowiedzi cz. 1 pdf

Pytania i odpowiedzi cz. 2 pdf

Pytania i odpowiedzi cz. 3 pdf

Pytania i odpowiedzi cz. 4 pdf