loga

Komisja Rewizyjna

pasek-logo-na-strone

Członkowie Komisji Rewizyjnej
Lokalnej Grupy Działania
Dunajec-Biała

 

L.p. Imię i nazwisko
1. Stanisława Wantuch
2. Wacław Hajduga
3. Adam Gancarek