loga

Wokół legionów i cmentarzy wojennych na konferencji historycznej w Pleśnej

2 listopada 2017 roku w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna odbyła się trzecia edycja konferencji historycznej pn. “Ślady Wielkiej Wojny w krajobrazie powiatu tarnowskiego. Legiony – cmentarze wojenne – dziedzictwo”. Wydarzenie bezpośrednio nawiązywało do stulecia powstania cmentarza wojennego na wzgórzu “Kopaliny” w Łowczówku oraz do przyszłorocznej setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Lokalną Grupę Działania Dunajec – Biała oraz Województwo Małopolskie, Powiat Tarnowski i Gminę Pleśna odbyło się pod patronatem wicemarszałka Małopolski Stanisława Sorysa.

Konferencję otworzył wójt gminy Pleśna Pan Józef Knapik, witając zaproszonych gości. Głos zabrali także współorganizatorzy: wicemarszałek Stanisław Sorys oraz starosta Roman Łucarz. Poseł Michał Wojtkiewicz w przemówieniu przypomniał m.in. o okresie konstytuowania się powiatowego święta niepodległości w Łowczówku.

Istotnym punktem programu konferencji było podpisanie listu intencyjnego w sprawie wspólnych działań zmierzających do uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Podpisy złożyli starosta tarnowski Roman Łucarz, wicestarosta tarnowski Jacek Hudyma, burmistrz Tuchowa Adam Drogoś, wójt gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, wójt gminy Wierzchosławice Zbigniew Drąg oraz wójt gminy Pleśna Józef Knapik.

Miłym akcentem dla gminy Pleśna było powiatowe odznaczenie Groszem Ziemskim Tarnowskim” dyrektora Mieczysława Gąciarza (były dyrektor Szkoły Podstawowej w Pleśnej i Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem), będące wyrazem podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz propagowania postaw patriotycznych wśród młodzieży.

W drugiej części programu konferencji znalazły się trzy wystąpienia. Agnieszka Partridge w referacie pt. “Humanizm w wojennej zawierusze. W stulecie budowy cmentarza wojennego nr 171 w Łowczówku” przybliżyła słuchaczom fakty związane z powstaniem Cmentarza Legionistów Polskich oraz rozmaite ciekawostki na temat zastosowanych podczas budowy i modernizacji rozwiązań architektonicznych. Ryszard Rybka pochylił się nad tematem uzbrojenia i organizacji Legionistów Józefa Piłsudskiego. Ostatni z prelegentów – Marzena Misaczek – przybliżyła słuchaczom historię patriotyczno – turystycznych złazów kończących się tradycyjnie na cmentarzu w Łowczówku.

Konferencja zrealizowana została przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.