loga

Posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, Przewodniczący Rady zwołuję na dzień  20 czerwca 2018 r. tj. środa  posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 16:00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie LGD Dunajec-Biała w Zakliczynie tj. w budynku OSP mieszczącym się przy ul. Browarki 7 na II piętrze w sali narad.

Przedmiotem posiedzenia będzie wydanie opinii Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała w sprawie planowanych zmian w umowie o przyznanie pomocy  nr 00121-6935-UM0610084/17 zawartej w dniu 22 sierpniu 2017 r. złożonego w ramach PROW na lata 2014-2020.

Zaproszenie z porządkiem obrad