loga

Wyniki zapytania ofertowego 8/06/2018

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała podaje do wiadomości wyniki zapytania ofertowego 8/06/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. na określenie kosztu usługi wynajmu i transportu przenośnej maszyny do szycia wraz z igłami  i nićmi na warsztaty z szycia dla seniorów do miejscowości Wojnicz (Gmina Wojnicz) oraz Rzuchowa (Gmina Pleśna). Więcej …