loga

Dyżury pracowników LGD Dunajec-Biała w Gminach przed naborami grantowymi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o dyżurach pracowników biura w poszczególnych Gminach przed  naborami wniosków z zakresu operacji grantowych w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Podczas prowadzonych dyżurów potencjalni wnioskodawcy będą mogli poznać m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków, a także będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie projektów grantowych.

Dyżury odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Gmina     Data i godzina dyżuru   Miejsce
Ciężkowice 07.08.2018 r.

godz. 9:00 – 11:00

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach
ul.  3-go Maja 34,
33-190 Ciężkowice
Wojnicz  07.08.2018 r.

godz. 13:00 – 15:00

Urząd Miasta i Gminy Wojnicz (sala narad), ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz
Zakliczyn 08.08.2018 r.

godz. 10:00 – 12:00

Biuro LGD Dunajec-Biała
ul. Browarki 7,
32-840 Zakliczyn
Pleśna 08.08.2018 r.

godz. 14:00 – 16:00

Centrum Kultury w Pleśnej
Pleśna 240,
33-171 Pleśna

Plakat