loga

Kontynuacja posiedzenia Rady Decyzyjnej

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała – zwołuję na dzień 19 grudnia 2018 r. tj. środa kontynuację posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 16:00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie LGD Dunajec-Biała w Zakliczynie tj. w budynku OSP mieszczącym się przy ul. Browarki 7 na II piętrze w sali narad.

Przedmiotem posiedzenia będzie dalsza ocena i wybór operacji w zakresie naboru nr 18/2018 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Kontynuacja oceny i wybór operacji w ramach naboru nr 18/2018.
  4. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie wraz z porządkiem obrad