loga

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała dokonał wstępnej selekcji kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. wdrażania SRL

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze ofert na wolne stanowisko pracy Specjalisty ds. wdrażania SRL , do biura  w terminie naboru ofert tj. od 25.01.2019 r. do 08.02.2019 r. wpłynęły 3 oferty.

Zarząd  Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała dokonał wstępnej selekcji kandydatów.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych 3 osoby otrzymały pozytywną ocenę i zakwalifikowały się do merytorycznego etapu naboru.

Poniżej prezentujemy, listę kandydatów spełniających wymagania formalne:

  1. Małgorzata Dyląg-Jędzrejek, zam. Lusławice
  2. Monika Wilkuszewska, zam. Bieśnik
  3. Aleksandra Zychowicz, zam. Pleśna

Kandydaci  zostali poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.