loga

Informacja o wyniku naboru pracownika na stanowisko Specjalisty ds. wdrażania SRL

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała rozstrzygnął konkurs na wybór Specjalisty ds. wdrażania SRL w LGD Dunajec-Biała.

W wyznaczonym terminie  od 25.01.2019 r. do 08.02.2019 r. wpłynęły 3 oferty, które spełniały wymogi formalne.

Zarząd zdecydował o zatrudnieniu w Biurze LGD:
p. Aleksandrę Zychowicz na stanowisku Specjalisty ds. wdrażania SRL

Wybrana osoba uzyskała największą liczbę punktów w procesie rekrutacji.