loga

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, Przewodniczący Rady zwołuje na dzień  06 czerwca 2019 r. tj. czwartek  posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 12:00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie LGD Dunajec-Biała w Zakliczynie tj. w budynku OSP mieszczącym się przy ul. Browarki 7 na II piętrze w sali narad.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena  wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru nr 1/2019/G oraz nr 2/2019/G.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Ocena wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru nr 1/2019/G:
  a) omówienie wniosków o powierzenie grantu, złożonych w ramach przeprowadzonego naboru
  b) wstępna ocena wniosków
  c) ocena zgodności zadania z LSR
  d) ocena zadań według kryteriów wyboru grantobiorców
  e) ustalenie kwoty wsparcia
  f) sporządzenie i zatwierdzenie listy zadań ocenionych według kryteriów wyboru grantobiorców
  w ramach naboru 1/2019/G.
 4. Ocena wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru nr 2/2019/G:
  a) omówienie wniosków o powierzenie grantu, złożonych w ramach przeprowadzonego naboru
  b) wstępna ocena wniosków
  c) ocena zgodności zadania z LSR
  d) ocena zadań według kryteriów wyboru grantobiorców
  e) ustalenie kwoty wsparcia
  f) sporządzenie i zatwierdzenie listy zadań ocenionych według kryteriów wyboru grantobiorców
  w ramach naboru 2/2019/G.
 5. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie z porządkiem obrad