loga

Kontynuacja posiedzenia Rady Decyzyjnej

Przewodniczący Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała – zwołuje na dzień 25 listopada 2019 r. tj. poniedziałek kontynuację posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 15:00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie LGD Dunajec-Biała w Zakliczynie tj. w budynku OSP mieszczącym się przy ul. Browarki 7 na II piętrze w sali narad.

Przedmiotem posiedzenia będzie dalsza ocena i wybór operacji w zakresie naboru nr 7/2019, 8/2019, 9/2019, 11/2019  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Kontynuacja oceny i wybór operacji w ramach naboru nr 7/2019, 8/2019, 9/2019, 11/2019.
  4. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie z porządkiem obrad