loga

Zmiana zasad funkcjonowania biura LGD Dunajec-Biała

W związku z zagrożeniem jakie stanowi koronawirus COVID-19 jak też mając na uwadze zagrożenie pandemią i bezpieczeństwo zdrowotne oraz sanitarne mieszkańców Gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn w tym naszych pracowników, uprzejmie informujemy, że biuro LGD Dunajec-Biała zostaje zamknięte dla petentów od dnia 12 marca 2020 roku (do odwołania).

Zamknięcie biura nie dotyczy spraw niecierpiących zwłoki. W takim przypadku należy najpierw umówić się z pracownikiem telefonicznie zaś przed wejściem do siedziby LGD pracownik biura będzie dokonywał wstępnego wywiadu, informował interesantów o ograniczeniach wizyt i wpuszczał interesantów pojedynczo. W korytarzu zostało przygotowane stanowisko, przy którym w sprawach niecierpiących zwłoki będzie można złożyć pismo lub dokumenty.

Konsultacje, doradztwo, udzielanie informacji i załatwianie spraw (z wyłączeniem spraw niecierpiących zwłoki) przeprowadzane będą tylko i wyłącznie telefonicznie pod nr tel 14 665 37 37 lub 608 42 46 60 lub elektronicznie pisząc na adres biuro@dunajecbiala.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w tym usług kurierskich.

Posiedzenia organów kolegialnych (Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Decyzyjnej) będą się odbywać z wyłączeniem publiczności, gości oraz przy ograniczonej obecności pracowników biura LGD.

Każda osoba wchodząca do siedziby LGD zobowiązana jest do dezynfekcji rąk. Osoby mające zewnętrzne oznaki chorobowe (kaszel, wysoka temperatura) nie będą wpuszczane / będą proszone o bezwzględne opuszczenie biura LGD.

Informujemy również, że od dnia 12 marca 2020 roku (do odwołania) zostają odwołane wszelkie spotkania konsultacyjno-informacyjne, wydarzenia i szkolenia w terenie.