loga

Dokonano uzupełnień do naboru 5/2020

Rada Decyzyjna Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała dokonała sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXV/1/2020 Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała z dnia 23.07.2020 roku oraz w Uchwale nr XXV/2/2020 Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała z dnia 23.07.2020 roku.

Uchwała nr XXV/1/2020 Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała z dnia 23.07.2020 roku

Uchwala nr XXV/2/2020 rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała z dnia 23.07.2020 roku