loga

Spotkania informacyjne otwarte w gminach

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług informacyjno-doradczych w zakresie otrzymania dotacji ze środków UE w ramach PROW 2014 – 2020 działanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” podczas prowadzonych przez pracowników Biura LGD spotkań informacyjnych w poszczególnych Gminach z obszaru działania.

Punkty dyżuru i spotkania odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram dyżurów w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała
Gmina Data i godzina spotkania Miejsce spotkania
Wojnicz 04.01.2021 r.

godz. 9:00-11:00

Dom Grodzki

Długa 82, 32-830 Wojnicz

Zakliczyn 04.01.2021 r.

godz. 13:00-15:00

Biuro LGD Dunajec-Biała

ul. Browarki 7

32-840 Zakliczyn

Ciężkowice 05.01.2021 r.

godz. 9:00-11:00

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny

i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach

ul.  3-go Maja 34

33-190 Ciężkowice

Pleśna 05.01.2021 r.

godz. 13:00-15:00

Centrum Kultury w Pleśnej

Pleśna 240

33-171 Pleśna

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania.

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl lub pod nr telefonu 14 665 37 37.