loga

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/11/2020 z dnia 06 listopada 2020r.

Stowarzyszenie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DUNAJEC-BIAŁA zawiadamia, że w postępowaniu o zapytanie ofertowe na określenie kosztu usługi: druku kalendarza na 2021 rok na podstawie gotowego projektu graficznego przesłanego przez zamawiającego wpłynęło 10 ofert.

Oferty zostały złożone w wyznaczonym terminie i w ramach oferty zaproponowano cenę za wykonanie usługi określonej w zapytaniu ofertowym.

Wyłoniony został następujący wykonawca:

Zakład Poligraficzny „Dziamski-Gryska”

 

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego _ kalendarze