loga

Informacja o anulowaniu naboru nr 9/2020

Szanowni Państwo

Z uwagi na kwestie formalno – proceduralne, po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Zarząd LGD Dunajec-Biała podjął decyzję o anulowaniu naboru nr 9/2020.
Pozostałe ogłoszone nabory oraz ich numeracja pozostają bez zmian.
Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się 25 listopada 2020 r.