loga

Nabór 3/2018, 7/2018, 8/2018 – ZAKOŃCZONA OCENA

W związku z zakończeniem naboru wniosków  3/2018 , 7/2018, 8/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zakończeniem oceny wniosków przez Radę Decyzyjną Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała poniżej przekazujemy:

Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 3/2018 – nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 27.02.2018 r. – 14.03.2018 r.

Listę operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 3/2018 – nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 27.02.2018 r. – 14.03.2018 r.

Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 7/2018 – podejmowanie działalności gospodarczej (poza sektorem turystyki i czasu wolnego) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 06.03.2018 r. – 20.03.2018 r.

Listę operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 7/2018 – podejmowanie działalności gospodarczej (poza sektorem turystyki i czasu wolnego) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 06.03.2018 r. – 20.03.2018 r.

Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 8/2018 – podejmowanie działalności gospodarczej (przez osoby z grup de faworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 06.03.2018 r. – 20.03.2018 r.

Listę operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 8/2018 – podejmowanie działalności gospodarczej (przez osoby z grup de faworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 06.03.2018 r. – 20.03.2018 r.

Protokół