loga

Planowane nabory w LGD Dunajec-Biała

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje, że planowane jest przeprowadzenie  naborów w zakresie:

 

  • 2.2.1 “Tworzenia i rozwoju centrów przetwórstwa lokalnego”

 Pula środków na przedsięwzięcie 2.2.1 w ramach naboru wynosi 400 000,00 zł.

  • 1.1.5 “Wspierania rozwoju działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego ( w tym również podniesienie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie przedsiębiorczości); wspierane będą też przedsiębiorstwa społeczne”

Pula środków na przedsięwzięcie 1.1.5 w ramach naboru wynosi 100 000,00 zł

  • 1.1.4 “Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego (w tym również podniesienie kompetencji osób realizujących  operacje w zakresie przedsiębiorczości) szczególnie przez osoby z grup defaworyzowanych”

Pula środków na przedsięwzięcie 1.1.4 w ramach naboru wynosi 250 000,00 zł

 

Planowane nabory rozpoczną się
4 lipca 2018 r. i trwać będą do 18 lipca 2018 r.


ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!