loga

Gmina Ciężkowice w partnerstwie z LGD Dunajec-Biała realizuje projekt w ramach KSOW

Gmina Ciężkowice w partnerstwie z LGD Dunajec-Biała realizuje projekt w ramach KSOW. Projekt dotyczy promocji żywności wysokiej jakości i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Udział w projekcie jak i w konferencji (21 lipca 2018) czy też w imprezie plenerowej (22 lipca 2018) nie wiąże się z żadnymi opłatami ze strony uczestników. Pozostały jeszcze wolne miejsca dla zainteresowanych udziałem w projekcie.

Aktualnie prowadzony jest nabór producentów produktów regionalnych, tradycyjnych, lokalnych – produkujących żywność wysokiej jakości, którzy chcieli by wziąć udział w ww. projekcie, a tym samym w promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Więcej o projekcie …

Formularz zgłoszeniowy

Plakat konferencja

Plakat Święto