loga

Spotkania informacyjne (konsultacyjne) w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała dotyczące naborów grantowych

W związku z ponowieniem naborów grantowych w zakresie nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wydarzenia promujące aktywny tryb życia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o organizowanych spotkaniach informacyjnych w poszczególnych Gminach. Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz prowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie projektów grantowych.

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Harmonogram spotkań informacyjnych (konsultacyjnych) dla beneficjentów

Gmina

Data i godzina spotkania

Miejsce spotkania

Wojnicz 24.09.2018 r.

godz. 8:00-10:00

Urząd Miasta i Gminy Wojnicz (sala narad)

ul. Rynek 1

32-830 Wojnicz

Pleśna 24.09.2018 r.

godz. 11:00-13:00

Centrum Kultury w Pleśnej

Pleśna 240

33-171 Pleśna

Ciężkowice 24.09.2018 r.

godz. 14:00-16:00

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny

i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach

ul.  3-go Maja 34

33-190 Ciężkowice

Zakliczyn 25.09.2018 r.

godz. 8:00-10:00

Biuro LGD Dunajec-Biała

ul. Browarki 7

32-840 Zakliczyn

 

Wszelkie  niezbędne informacje dotyczące naboru i spotkań informacyjnych (konsultacyjnych) znajdują się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub  pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godz. od 7:45 do 15:45 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, a w środy od 10:00 do 18:00 bądź pod adresem e-mail: biuro@dunajecbiala.pl


Plakat