loga

Spotkania informacyjne (konsultacyjne) w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała dotyczące naborów na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju centrów przetwórstwa lokalnego

Informujemy, że przed naborami wniosków z zakresu:
-podejmowania działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego,
-tworzenia i rozwoju centrów przetwórstwa lokalnego 
w każdej Gminie z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała odbędzie się spotkanie informacyjne (konsultacyjne).

Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz prowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy.

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram spotkań informacyjnych (konsultacyjnych)
Gmina Data i godzina spotkania Miejsce spotkania
Wojnicz 01.10.2018 r.

godz. 9:00 – 11:00

Urząd Miasta i Gminy Wojnicz (sala narad)

ul. Rynek 1

32-830 Wojnicz

Ciężkowice 01.10.2018 r.

godz. 13:00 – 15:00

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny

i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach

ul.  3-go Maja 34

Zakliczyn 02.10.2018 r.

godz. 9:00 – 11:00

Biuro LGD Dunajec-Biała

ul. Browarki 7

32-840 Zakliczyn

Pleśna 02.10.2018 r.

godz. 13:00 – 15:00

Centrum Kultury w Pleśnej

Pleśna 240

33-171 Pleśna

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące naborów oraz spotkań informacyjnych (konsultacyjnych) znajdują się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub pod numerem tel. 14 665 37 37 w godz. od 7:45 do 15:45 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, a w środy od 10:00 do 18:00 bądź pod adresem e-mail: biuro@dunajecbiala.pl