loga

Spotkania informacyjne (konsultacyjne) w gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała przed naborami wniosków

Szanowni Państwo,

w związku z planowanymi przez Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała naborami wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie:

– rozwijania działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego,

– podejmowania działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego,

w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania do udziału w spotkaniach informacyjnych (konsultacyjnych) dla potencjalnych wnioskodawców.

Spotkania zostaną przeprowadzone w każdej gminie z obszaru LGD Dunajec-Biała zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram spotkań informacyjnych (konsultacyjnych) w gminach z obszaru
Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

Gmina Data i godzina spotkania Miejsce spotkania
Wojnicz 29.10.2018 r.

godz. 10:00-12:00

Urząd Miasta i Gminy Wojnicz

ul. Rynek 1

32-830 Wojnicz

Pleśna 29.10.2018 r.

godz. 13:00-15:00

Centrum Kultury w Pleśnej

Pleśna 240

33-171 Pleśna

Ciężkowice 30.10.2018 r.

godz. 10:00-12:00

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny

i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach

ul.  3-go Maja 34

Zakliczyn 30.10.2018 r.

godz. 13:00-15:00

Biuro LGD Dunajec-Biała

ul. Browarki 7

32-840 Zakliczyn

 

Wszelkie  niezbędne informacje dotyczące spotkań informacyjnych (konsultacyjnych) znajdują się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub  pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godz. od 7:45 do 15:45 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, a w środy od 10:00 do 18:00 bądź pod adresem e-mail: biuro@dunajecbiala.pl