loga

Spotkanie dla grupy defaworyzowanej

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza na spotkanie  mieszkańców obszaru, którzy należą do grupy osób defaworyzowanych, tj. kobiety, osoby bezrobotne, osoby poniżej 35 roku życia.

Spotkanie odbędzie się dnia 30 listopada 2018 r.  (tj. piątek) od 10:00 do 13:00. w siedzibie Lokalnej Grupie Działania Dunajec-Biała ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn (budynek OSP, II piętro).

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Plakat