loga

Relacja ze spotkania dla zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dnia 5 kwietnia 2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zorganizowało spotkanie połączone z warsztatami pt. “Co musisz wiedzieć by rozwinąć własny biznes?” dla osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Spotkanie poprowadziła Pani Małgorzata Bartkiewicz oraz Pani Monika Soska, a wzięło w nim udział 19 osób.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo.

Prezentacja warsztat – “Co musisz wiedzieć by rozwinąć własny biznes?”

Warunki i zasady ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej