loga

Umowy na realizację zadań grantowych dotyczących projektu grantowego pn. Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała poprzez działania edukacyjno – kulturalne i promocyjne wraz z doposażeniem podmiotów działających w sferze kultury

W dniu dzisiejszym, tj. 15 listopada 2019 r. 13 organizacji z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, przede wszystkim Koła Gospodyń Wiejskich,  podpisało umowy na realizację zadań grantowych  realizowanych w zakresie tematycznym wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i/lub zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach projektu grantowego pn. Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała poprzez działania edukacyjno – kulturalne i promocyjne wraz z doposażeniem podmiotów działających w sferze kultury.
W ramach projektu trzynaście organizacji, przede wszystkim Koła Gospodyń Wiejskich, zrealizują czternaście zadań o charakterze aktywizująco, kulturalnym o nazwach :  „WARZYWA I OWOCE W KUCHNI I W SZTUCE”,   Tradycje odnalezione w kapuście – inscenizacja obrzędu kiszenia kapusty. , SKARBY LATA ZAMKNIĘTE W SŁOIKU Z ELEMENTAMI CARVINGU,  „Ciężkowice Gościnne”, Kiszony smak tradycji – warsztaty kulinarne kiszenia kapusty, „Ziemniak na różne sposoby”, Zdrowo, kolorowo i  z tradycją – warsztaty kulinarne w tradycji Pogórza z wykorzystaniem produktów lokalnych.,  „WIEM CO JEM – TARDYCYJNIE I REGIONALNIE”,  Warsztaty kulinarne związane z regionalnymi produktami oraz zwyczajami Pogórza, ”Z kapustą na Ty”,  „Święto ziemniaka”, Smaki jesieni,  Lokalne tradycje i smaki Pogórza,  „Jesienna biesiada w Jastrzębi”. Zadania będą realizowane na przełomie listopada i grudnia 2019 roku.

Projekt grantowy o wartości blisko 150 000,00 zł współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Granty realizowany w ramach projektu grantowego pt. Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała poprzez działania edukacyjno – kulturalne i promocyjne wraz z doposażeniem podmiotów działających w sferze kultury  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.