loga

ZAKOŃCZONO OCENA NABORU NR 7/2019, 8/2019, 9/2019, 11/2019

W związku z zakończeniem naboru wniosków 7/2019, 8/2019, 9/2019, 11/2019 – w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zakończeniem oceny wniosków przez Radę Decyzyjną Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała poniżej przekazujemy:

Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 7/2019 – nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 24.09.2019 r. – 08.10.2019 r.

Listę operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 7/2019 – nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 24.09.2019 r. – 08.10.2019 r.

Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 8/2019 – rozwijanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 24.09.2019 r. – 08.10.2019 r.

-Listę operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 8/2019 – rozwijanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 24.09.2019 r. – 08.10.2019 r.

Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 9/2019 – rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 24.09.2019 r. – 08.10.2019 r.

Listę operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 9/2019 – rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 24.09.2019 r. – 08.10.2019 r.

Listę operacji niewybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 9/2019 – rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 24.09.2019 r. – 08.10.2019 r.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru wniosków 11/2019 – wydanie publikacji/wydawnictw promujących lokalne walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 24.09.2019 r. – 08.10.2019 r.

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 11/2019 – wydanie publikacji/wydawnictw promujących lokalne walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 24.09.2019 r. – 08.10.2019 r.

 

Protokół