loga

Spotkania informacyjne otwarte dla beneficjentów w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

W związku z planowanym ogłoszeniem naborów na operacje w  następujących zakresach tematycznych:

– podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego

– podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych

– podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego

– rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego

– zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim

– inicjatywy w zakresie ochrony środowiska, ekologii  i przeciwdziałania zmianom klimatu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o organizowanych spotkaniach informacyjnych otwartych w poszczególnych Gminach. Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz prowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy.

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram spotkań otwartych dla beneficjentów w Gminach
z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała
Gmina Data i godzina spotkania Miejsce spotkania
Wojnicz 02.01.2020 r.

godz. 9:00-11:00

Urząd Miasta i Gminy Wojnicz

ul. Rynek 1

32-830 Wojnicz (sala narad)

Zakliczyn 02.01.2020 r.

godz. 13:00-15:00

Biuro LGD Dunajec-Biała

ul. Browarki 7

32-840 Zakliczyn

Ciężkowice 03.01.2020 r.

godz. 9:00-11:00

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny

i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach

ul.  3-go Maja 34

33-190 Ciężkowice

Pleśna 03.01.2020 r.

godz. 13:00-15:00

Centrum Kultury w Pleśnej

Pleśna 240

33-171 Pleśna

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania.

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl lub pod nr telefonu 14 665 37 37.