loga

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała – Przewodniczący Rady  zwołuje na dzień 22 stycznia 2020 r. tj. środa  posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 8:45. Posiedzenie odbędzie się
w Urzędzie Gminy Pleśna  w sali narad.

Przedmiotem posiedzenia będzie dokonanie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, braków oraz przedłożenie wyjaśnień do ocenionego naboru nr 7/2019, 8/2019, 9/2019, 11/2019 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie pisma Samorządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2019 r.w sprawie naboru 8/2019, 9/2019.
  4. Przyjęcie przez Radę Decyzyjną sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, braków oraz przedłożenie wyjaśnień.
  5. Rozpatrzenie pisma Samorządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie naboru 11/2019.
  6. Przyjęcie przez Radę Decyzyjną sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, braków oraz przedłożenie wyjaśnień.
  7. Rozpatrzenie pisma Samorządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2020 r.w sprawie naboru 11/2019.
  8. Przyjęcie przez Radę Decyzyjną sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, braków oraz przedłożenie wyjaśnień.
  9. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.

 

Ogłoszenie z porządkiem posiedzenia