loga

Szkolenie dla członków Zarządu, Rady Decyzyjnej, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura

W dniu 15 czerwca 2020 roku w biurze LGD Dunajec- Biała odbyło się szkolenie dla członków Zarządu, Rady Decyzyjnej, Komisji Rewizyjnej  oraz dla pracowników biura Stowarzyszenia LGD Dunajec- Biała.
Tematem szkolenia było “Wdrażanie Lokalnej Strategii  Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dunajec- Biała- w tym realizacja działań w zakresie współpracy”.