loga

Informacja o realizacji zadania grantowego w ramach projektu grantowego Zwiększenie dostępu do oferty czasu wolnego na obszarze LGD Dunajec-Biała poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Budowa miejsca do gier plenerowych i rekreacji w Wielkiej Wsi to zadanie realizowane przez Stowarzyszanie „Panieńska Góra” z Wielkiej Wsi. Grantobiorca w swoim zakresie wskazał szereg działań, które miały na celu poszerzenie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej – powstały szachy plenerowe, miejsce do odpoczynku czy piękny trejaż i zielnik.