loga

Konsultacje społeczne w zakresie wprowadzenia zmian w procedurze oceny i wyboru operacji

 Z uwagi na wejście w życie Wytycznej nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego (…) i koniecznością aktualizacji procedury oceny i wyboru operacji,  zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji ” Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Propozycje zmian można zgłaszać do biura Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała telefonicznie: 14 665 37 37 lub mailowo: biuro@dunajecbiala.pl do dnia 12 marca 2021 r. do godz. 11.00