loga

Dyżur pracownika LGD w gminach na obszarze LGD Dunajec-Biała

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług informacyjno-doradczych w zakresie otrzymania dotacji ze środków UE w ramach PROW 2014 – 2020 działanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” podczas prowadzonych przez pracownika Biura LGD dyżurów w poszczególnych gminach z obszaru działania.

Punkty dyżuru i spotkania odbywać się będą zgodnie z harmonogramem:

Harmonogram dyżurów w gminach
z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała
Gmina Data i godzina spotkania Miejsce spotkania
Ciężkowice 09.09.2021 r.

godz. 9:00-11:00

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny

i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach

ul.  3-go Maja 34

33-190 Ciężkowice

Wojnicz 09.09.2021 r.

godz. 13:00-15:00

Dom Grodzki

ul. Długa 82

32-830 Wojnicz

Zakliczyn 10.09.2021 r.

godz. 10:00-12:00

Biuro LGD Dunajec-Biała

ul. Browarki 7

32-840 Zakliczyn

Pleśna 10.09.2021 r.

godz. 13:00-15:00

Centrum Kultury w Pleśnej

Pleśna 240

33-171 Pleśna

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania.

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl lub pod nr telefonu 14 665 37 37.