loga

OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU RADY DECYZYJNEJ

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała zwołuje na dzień  29 listopada 2021 r., tj. poniedziałek, posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 14:00. Posiedzenie odbędzie się w Sali im. Spytka Jordana w Zakliczynie (Ratusz),
ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn.

Przedmiotem posiedzenia będzie ukonstytuowania się organu oraz przeprowadzenia testu wiedzy z zakresu przepisów powszechnie regulujących problematykę PROW 2014-2020, z zakresu LSR, procedur i kryteriów wyboru.