loga

Publikacja w Dzienniku Ustaw ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (RLKS)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na stronie Dziennika Ustaw RP: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/88, w dniu 14 stycznia 2022 r. opublikowana została ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, która zmienia m.in. ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (ustawa o RLKS) w zakresie art. od 1 do 16.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów w zakresie pożyczek BGK na wyprzedzające finansowanie, które wchodzą w życie po upływie 5 miesięcy od dnia ogłoszenia.