loga

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu  osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na operacje w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 14 marca 2022 r. od 12:00  do 15:00 w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej (Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa). Podczas  spotkania zostaną przedstawione możliwości uzyskania dofinansowania wraz z omówieniem dokumentacji konkursowej (w szczególności biznesplanu).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o potwierdzenie obecności: telefonicznie (14 665 37 37), bądź mailowo (biuro@dunajecbiala.pl).

Serdecznie zapraszamy!

Plakat