loga

Spotkania informacyjne (konsultacyjne) dla beneficjentów w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

W związku planowanymi do ogłoszenia naborami wniosków o przyznanie pomocy na operacje w następujących zakresach:

  • rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego
  • podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o organizowanych spotkaniach informacyjnych w poszczególnych Gminach. Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz prowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy.

 

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram spotkań informacyjnych (konsultacyjnych) dla beneficjentów w Gminach
z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

Gmina Data i godzina spotkania Miejsce spotkania
Wojnicz 28.03.2022 r.

godz. 9:00-11:00

Dom Grodzki w Wojniczu
ul. Długa 82
32-830 Wojnicz
Zakliczyn 28.03.2022  r.

godz. 13:00-15:00

Biuro LGD Dunajec-Biała
ul. Browarki 7
32-840 Zakliczyn
Ciężkowice 29.03.2022  r.

godz. 9:00-11:00

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny
i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach
ul.  3-go Maja 34
33-190 Ciężkowice
Pleśna 29.03.2022  r.

godz. 13:00-15:00

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Relaks w Łowczówku 63
33-171 Łowczówek

 

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania.

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl lub pod nr telefonu 14 665 37 37.

 

Plakat