loga

Relacja z wizyty studyjnej w Austrii

W dniach 15-18 września 2022 r.  dziewiętnastu przedstawicieli Mikroregionu Pogórze z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” wzięło udział w czterodniowej warsztatowej wizycie studyjnej w Austrii (obszar Karyntii).

Celem wizyty studyjnej odbywanej na obszarze Karyntii było zapoznanie uczestników z systemem Slow Food Travel. A wszystko po to, aby „zaszczepić” Mikroregionu Pogórze tą ideą.

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy odbyli spotkanie z przedsiębiorcą wyrobów z cydru, soków, naturalnych owocowych octów  (Stowarzyszenie sadowników i przetwórców Mostbarkeiten), podczas którego przedstawiono dobre praktyki, w tym wykorzystanie zróżnicowania i ukształtowania terenu dla rozwoju turystyki. Uczestnicy zapoznali się z zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi i logistycznymi w przedsiębiorstwie, a także działalnością w kontekście „inkubatora produktów lokalnych”. Nie zabrakło również degustacji … Ponadto przedstawiciele Mikroregionu Pogórze spotkali się z właścicielami obiektu agroturystycznego działającego w Slow Food Travel oraz przedstawicielami obiektu na szlaku Slow Food Travel. Podczas spotkań zapoznano uczestników wizyty studyjnej z działalnością tychże obiektów, z działalnością w ramach współpracy oraz Slow Food Travel, w tym wpływu sieciowania, współpracy lokalnej i wspólnego marketingu na rozwój przedsiębiorstwa. Uczestnicy wizyty studyjnej uczestniczyli w warsztatach Slow Food Travel na przykładzie producenta Szpeku Gailtalskiego, a także wzięli aktywny udział w Dniu Promocji Mikroregionu Pogórze, gdzie za pomocą produktów lokalnych z naszego obszaru oferowanych do degustacji oraz dystrybucji materiałów promowali obszar Mikroregionu Pogórze. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych nasze stoisko promocyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem. Ponadto przedstawiciele Mikroregionu Pogórze uczestniczyli w prezentacji dotyczącej rolnictwa, turystyki i gastronomii w regionie „Trendy i szanse” z wykorzystaniem środków unijnych oraz w prezentacji w zakresie współpracy podmiotów lokalnych w zakresie oferty turystycznej regionu z wykorzystaniem zasobów lokalnych. Podczas wizyty studyjnej uczestnicy z terenu Mikroregionu Pogórze uczestniczyli w licznych spotkaniach moderowanych na których przedstawiano propozycje wykorzystania omawianych wcześniej dobrych praktyk z terenu Karyntii na obszarze zrzeszonych lokalnych grup działania w Mikroregionie Pogórze, w celu dalszego rozwoju.

Dzięki bogatemu programowi wizyty studyjnej uczestnicy nie mieli czasu na nudę i co najważniejsze wrócili do domów z głowami pełnymi dobrych praktyk oraz wieloma pomysłami.

Wizyta studyjna zorganizowana została w ramach projektu pn. Turystyka na Pogórzu, realizowanego we współpracy z Lokalną Grupą Działania, Pogórzańskim Stowarzyszeniem Rozwoju oraz Stowarzyszeniem „Na Śliwkowym Szlaku” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.