loga

Spotkania informacyjne (konsultacyjne) dla beneficjentów w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

W związku naborami wniosków o przyznanie pomocy na operacje w następujących zakresach:

– nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej,

– wydanie publikacji/wydawnictw promujących lokalne walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze,

– zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim,

– rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o organizowanych spotkaniach informacyjnych w poszczególnych Gminach. Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz prowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy.

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram spotkań informacyjnych (konsultacyjnych) dla beneficjentów w Gminach
z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

Gmina Data i godzina spotkania Miejsce spotkania
Wojnicz 12.01.2023 r.

godz. 9:00-11:00

Dom Grodzki w Wojniczu

ul. Długa 82

32-830 Wojnicz

Zakliczyn 12.01.2023  r.

godz. 13:00-15:00

Pogórzańskie Biuro Festiwalowe

ul. Rynek 15

32-840 Zakliczyn

Ciężkowice 13.01.2023  r.

godz. 9:00-11:00

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny
i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach

ul.  3-go Maja 34

33-190 Ciężkowice

Pleśna 13.01.2023  r.

godz. 13:00-15:00

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Relaks w Łowczówku

Łowczówek 63

33-171 Łowczówek

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania.