loga

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, Przewodniczący Rady Decyzyjnej – zwołuje na dzień 03 lutego 2023 r. tj. piątek   posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 8:30. Posiedzenie odbędzie się w Zakliczynie ul. Rynek 15, 32-840 Zakliczyn.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wyboru wniosków złożonych do LGD Dunajec- Biała w ramach naboru nr 1/2023 i 2/2023 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru nr 1/2023:
  a) ocena zgodności operacji z LSR,
  b) ocena wg lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  c) ustalenie kwoty wsparcia,
  d) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał,
  e) sporządzenie ewentualnie pisma dla Wnioskodawcy o uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów w ramach naboru o przyznanie pomocy nr 1/2023.
 4. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru nr 2/2023:
  a) ocena zgodności operacji z LSR,
  b) ocena wg lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  c) ustalenie kwoty wsparcia,
  d) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał,
  e) sporządzenie ewentualnie pisma dla Wnioskodawcy o uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów w ramach naboru o przyznanie pomocy nr 2/2023.
 5. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Ogłoszenie z porządkiem obrad