loga

Spotkania informacyjne (konsultacyjne) dla beneficjentów w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Spotkania informacyjne (konsultacyjne) dla beneficjentów
w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o organizowanych spotkaniach informacyjnych (konsultacyjne) dla beneficjentów w poszczególnych Gminach. Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz prowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy.

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram spotkań informacyjnych (konsultacyjnych) dla beneficjentów
w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała
Gmina Data i godzina spotkania Miejsce spotkania
Wojnicz 07.12.2023 r.

godz. 9:00-11:00

Dom Grodzki w Wojniczu

ul. Długa 82

32-830 Wojnicz

 

Zakliczyn 07.12.2023 r.

godz. 13:00-15:00

Pogórzańskie Biuro Festiwalowe

ul. Rynek 15

32-840 Zakliczyn

 

Ciężkowice 08.12.2023 r.

godz. 9:00-11:00

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny
i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach

ul.  3-go Maja 34

33-190 Ciężkowice

 

Pleśna 08.12.2023 r.

godz. 13:00-15:00

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Relaks w Łowczówku

Łowczówek 63

33-171 Łowczówek

 

 

 

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania.