loga

W dniu 30.04.2024r. odbyło się spotkanie pt. “Promocja produktu lokalnego”

W dniu 30.04.2024r. o godzinie 10.00 w Pogórzańskim Biurze Festiwalowym ul. Rynek 15, 32-840 Zakliczyn, obyło się spotkanie producentów lokalnych z Mikroregionu Pogórza pt. „Promocja produktu lokalnego”. W spotkaniu wzięli udział producenci produktów lokalnych, pracownicy LGD Dunajec-Biała oraz koordynator główny projektu współpracy pod nazwą „Turystyka na Pogórzu”.

Na zebraniu podjęto temat promocji produktów lokalnych z obszaru Mikroregionu Pogórza. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego omówienia sytuacji produktów lokalnych i ich możliwości promocji. Podczas spotkania zorganizowano „burzę mózgów”, gdzie producenci proponowali swoje pomysły na promocję różnych produktów tj. miodów, serów, win owocowych oraz innych.

Wstępnie zaproponowano inicjatywę powstania manufaktury czekolady na terenie Zakliczyna oraz powstania małej budki w celu sprzedaży wysokiej jakości produktów lokalnych z regionu Mikroregionu w terenach Ciężkowic. Zaproponowane lokalizacje wynikają, iż miejscowości te są głównymi punktami odwiedzin przez turystów.

Obecni na spotkaniu producenci zaproponowali poszerzenie grupy producentów lokalnych na rzecz działań w ramach promocji produktu lokalnego. Producenci wyrazili chęć wspólnego działania na rzecz promocji lokalnego produktu z terenu Pogórza. Spotkanie to zapoczątkowuje kolejne działania producentów w ramach działań na rzecz produktów lokalnych.