loga

Spotkania informacyjne otwarte dla mieszkańców gmin z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o organizowanych otwartych spotkaniach informacyjnych w poszczególnych Gminach.
Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem: