loga

Nabór 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017 – ZAKOŃCZONA OCENA

W związku z zakończeniem naboru
– 1/2017 (rozwój działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego),

– 2/2017 (rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego),

– 3/2017 (tworzenie i rozwój centrów przetwórstwa lokalnego) BRAK ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

– 4/2017 (nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej)

– 5/2017 (inicjatywy w zakresie ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu) BRAK ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zakończeniem oceny wniosków przez Radę Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała poniżej przekazujemy:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 1/2017 o przyznanie pomocy w zakresie rozwoju działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 01.06.2017 r. –20.06.2017 r.

 

Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 1/2017 o przyznanie pomocy w zakresie rozwoju działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 01.06.2017 r. – 20.06.2017 r.

 

 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 2/2017 o przyznanie pomocy w zakresie rozwoju działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 01.06.2017 r. –20.06.2017 r.

 

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 2/2017 o przyznanie pomocy w zakresie rozwoju działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 01.06.2017 r. – 20.06.2017 r

 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 4/2017 o przyznanie pomocy w zakresie nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 01.06.2017 r. –20.06.2017 r.

 

Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 4/2017 o przyznanie pomocy w zakresie nowe lub zmodernizowane obiekty infra-struktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-nego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 01.06.2017 r. – 20.06.2017 r.

 

Protokół